Valentino Resort 2017 Look 80

Valentino -2016.6.15-

Tadashi Shoji Resort 2017 Look 22

Tadashi Shoji -2016.6.11-

Mugler Resort 2017 Look 15

Mugler -2016.6.9-

Marchesa Resort 2017 Look 20

Marchesa -2016.6.9-

Elie Saab Resort 2017 Look 42

Elie Saab -2016.6.8-

Gucci Resort 2017 Look 48

Gucci -2016.6.3-

Christian Dior Resort 2017 Look 53

Christian Dior -2016.6.2-

Louis Vuitton Resort 2017 Look 1

Louis Vuitton -2016.5.29-

Fendi Resort 2017 Look 1

Fendi -2016.5.28-

Chanel Resort 2017 Look 21

CHANEL -2016.5.5-