VAL_0048.1366x2048

一如往常地,Valentino端出了相當優雅與別緻的高級訂製服系列。這一次Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Picciolo是以歌劇呈現的意境作為靈感的發想。不過我大概只能從第一套的設計中看出來和音樂有直接的關聯(在仿羊皮紙設計的薄紗長裙上繡上了威爾第「茶花女」的樂譜),其他的都是擷取歌劇中的意境作為服裝的發想。

我們可以很清楚地看到聖桑的「動物狂歡節」中描述的天鵝,蛇,孔雀以各式各樣的姿態在服裝上出現(那件皮蛇纏身的衣服讓我一度想到Björk穿過的天鵝裝…),加上Delibes著名的「Lakmé」中描述的印度風情,使得Valentino出現了以前鮮少出現的異國感。還有以Puccini的「波西米亞人」發想的海軍藍斗篷和絲綢薄紗,比才的「卡門」作為靈感的古銅色滾銀灰蕾絲邊的晚禮服,都是相當出色的作品。

雖然我們沒有在這個系列中看到Valentino 著名的紅色(可能都在Shanghai系列把紅色靈感都用完了),但是我們看到另外充滿活力與異國情調的Valentino。這兩位設計師把Valentino在高級時尚的世界中站得相當穩妥,並且已經往越來越好的方向前進了。

VAL_0048.1366x2048 VAL_0098.1366x2048 VAL_0106.1366x2048 VAL_0129.1366x2048 VAL_0140.1366x2048 VAL_0231.1366x2048 VAL_0263.1366x2048 VAL_0345.1366x2048 VAL_0363.1366x2048 VAL_0402.1366x2048 VAL_0441.1366x2048 VAL_0463.1366x2048 VAL_0474.1366x2048 VAL_0590.1366x2048 VAL_0606.1366x2048 VAL_0633.1366x2048 VAL_0634.1366x2048 VAL_0681.1366x2048 VAL_0699.1366x2048 VAL_0721.1366x2048 VAL_0735.1366x2048 VAL_0753.1366x2048 VAL_0762.1366x2048 VAL_0801.1366x2048 VAL_0828.1366x2048

Photo Credit: style.com

相關連結:

新的一年,就用大紅來慶祝—Valentino SHANGHAI

Resort 2015—Valentino

2015春夏巴黎時裝週―Valentino

Valentino New York Haute Couture

2015 Pre-Fall—Valentino

2015秋冬男裝—Valentino

2015秋冬巴黎時裝週—Valentino

2016 Resort—Valentino

2015 Fall Couture—Valentino

2016春夏巴黎時裝週—Valentino

2016 Pre-Fall— Valentino

2016 春夏高級訂製服— Valentino

Valentino Hawaiian Couture

2016 秋冬女裝— Valentino

Valentino Wonder Woman Capsule Collection

2017 Resort— Valentino

2016 Fall Couture— Valentino

2017 春夏女裝— Valentino

2017 Pre-Fall— Valentino

2017秋冬男裝— Valentino

2017 Spring Couture— Valentino

2017秋冬高級訂製服— Valentino

2018秋冬女裝— Valentino

2019春夏男裝— Valentino

2018秋冬高級訂製服— Valentino

2019春夏高級訂製服— Valentino

2019秋冬高級訂製服— Valentino

2020 春夏女裝— Valentino

2020 春夏高級訂製服— Valentino

2021 春夏高級訂製服— Valentino

2022早春:Valentino