Eddie Peng GQ Taiwan September 2016 Cover

金九GQ Taiwan的封面就是 Eddie 彭于晏(尖叫)!這一張封面真的是近期最佳耶,髮型啊,服裝啊,整體色調都帥到讓我需要人扶,而且還有Eugene Tong的內容,不買沒天理啦。