Michelle Chen in Alberta Ferretti & Chen Xiao in Dolce & Gabbana

陳妍希的婚紗是 Alberta Ferretti 特別訂製,而腦公陳曉則是 Dolce & Gabbana 2016秋冬的刺繡西裝;古典唯美與摩登紳士的組合真好,坐在船上這招太浪漫,要幸福喔!

Michelle Chen in Alberta Ferretti Wedding Dress

我知道西裝如果沒有腰部那個刺繡,皇室感就會少一點,但多了那個刺繡我就是覺得有點古怪…