Dakota Johnson-3

Dakota Johnson在參加L’uomo Vogue在威尼斯影展期間舉辦的派對時,穿的這一套黑色透視感洋裝,高衩還有透視感的設計太性感,妝髮也很不錯,這樣穿真的好吸引總裁。

Dakota Johnson-4

Photo Credit: www.dailymail.co.uk