karolina-kurkova-elle-czech-may-2015-photos06

超模Karolina Kurkova在捷克版五月號ELLE擔任客座編輯,為自己設計了三種不同風格的造型。

有卡通運動風格、帶點頹廢的復古風還有中性酷帥風,每一種風格都詮釋得很到位,我最喜歡金髮運動俏妞風格!

karolina-kurkova-elle-czech-may-2015-photos01 karolina-kurkova-elle-czech-may-2015-photos05 karolina-kurkova-elle-czech-may-2015-photos12 karolina-kurkova-elle-czech-may-2015-photos02 karolina-kurkova-elle-czech-may-2015-photos03 karolina-kurkova-elle-czech-may-2015-photos11 karolina-kurkova-elle-czech-may-2015-photos09 karolina-kurkova-elle-czech-may-2015-photos10 karolina-kurkova-elle-czech-may-2015-photos13 karolina-kurkova-elle-czech-may-2015-photos07 karolina-kurkova-elle-czech-may-2015-photos08 karolina-kurkova-elle-czech-may-2015-photos04 E05_COVER003

Photo Credit: www.fashiongonerogue.com